Wij ontvingen het bericht dat 22 december jongsleden Gé van Kooij op 87 jarige leeftijd is overleden.

Gé is vele jaren als Jeu de Bouler bij zowel De Bermen als KCC actief geweest. Bij De Bermen heeft hij meerdere teams gecoacht.
Ook heeft hij zich ingezet als barmedewerker. Gé was een trouwe supporter bij de wedstrijden van zijn dochter, schoonzoon en kleinkinderen.

We wensen Else en Ton, Simone en Christiaan, Wouter en Esmée en verdere familie en vrienden heel veel sterkte toe in de komende tijd.

Het bestuur

20221229  Rouwkaart Ge van Kooij

Het jaar 2022 zit er bijna op en zoals in zo vele terugblikken geroepen wordt: het was een roerig jaar. Oorlog, klimaatproblematiek en pandemie beheersen het wereldnieuws. Ook landelijk is er reuring vanwege inflatie, stikstof en energieprijzen. Capelle is zelfs landelijk bekend geworden door de fameuze bandenprikker. Ja… er was voldoende zorgwekkend nieuws om de kranten te vullen en clicks te krijgen op de socials. Ook op clubniveau zijn er zaken waar je je zorgen om kan maken: zo zijn er altijd meer plannen dan vrijwilligers en meer taken dan tijd.

Samen met de jeugd van KCC/CK Kozijnen hebben we 2022 afgesloten met een zeer geslaagd kerstdiner. Eerst hebben we gegeten met elkaar, daarna hebben we de avond afgesloten met diverse activiteiten. Het was een groot succes waarbij 45 kinderen aanwezig waren.

20221223_172617

De kinderen hebben thuis lekkere hapjes gemaakt en iedereen ging met een goedgevulde buik weer naar huis. Wij willen u bedanken voor het maken van al dit lekkers.

Namens AKCCIE wensen we u fijne dagen en een goed en sportief 2023. Tot volgend jaar!

Klik op de foto of hier voor nog meer foto's.

Wat hebben we mooie momenten beleefd dit jaar🥰

Terugkijkend op afgelopen jaar, valt het lastig te beseffen dat we 2022 gestart waren zonder trainingen, wedstrijden en activiteiten.
 
Want sinds het weer mocht, bruist de club als vanouds. En dit dankzij de onvoorwaardelijke steun en inzet van vrijwilligers, sponsoren, commissies, supporters, de Club van 50, en iedereen die KCC/CK Kozijnen een warm hart toedraagt.
 
En wat hebben we veel meegemaakt: handhaving in de League mét publiek, veel georganiseerde evenementen voor jong en oud, de slotdag — terug van weggeweest, trainen en wedstrijden spelen zonder maatregelen, weer darten en jeu de boulen, terug in onze eigen Sporthal, een eigen veld voor de Pukkies en de Kangoeroes, kampioenschappen, kruisfinales en bekerfinales, en KCC'ers in Oranje.
 
We wensen jullie fantastische feestdagen en een gezond en sportief 2023!

20221225  KCC Kerstgroet

 

Logo vierkant

Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van Korfbal Combinatie Capelle

Het Bestuur nodigt voor deze vergadering uit alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en daarnaast ook alle begunstigers.
Alle leden die op 1 december 2022 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

Datum: 11 januari 2023
Aanvang: 20:00 uur in de kantine

AGENDA

 1. Opening en terugblik op het seizoen 2021 – 2022.
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 5 januari 2022.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Commissies aan het woord.
 5. Financiën, waaronder:
  • Exploitatie 2021/2022 en balans per 30 juni 2022,
  • Rapportage kascontrolecommissie,
  • Decharge penningmeester,
  • Begroting 2022/2023.
 6. Vooruitblik.
 7. Rondvraag en sluiting.

Machtiging
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen van een stem, indien hij/zij verhinderd is de vergadering bij te wonen. Deze machtiging dient schriftelijk te geschieden en ieder gemachtigd lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Op 4 februari 2023 zijn de aanvangstijden van de wedstrijden van KCC/CK Kozijnen 6 en KCC/CK Kozijnen 7 omgedraaid.
De wedstrijd KCR 7 - KCC/CK Kozijnen 7 start nu om 12:00 uur en de wedstrijd KCR 6 - KCC/CK Kozijnen 6 om 13:15 uur.

Klik hier voor het complete programma van KCC/CK Kozijnen 6.
Klik hier voor het complete programma van KCC/CK Kozijnen 7.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt uit op zaterdag 30 september 2023 tegen Valto 1 om 16:30 uur.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Facebook

Instagram

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties