Onderstaande tekst is een vrije vertaling van wat in de statuten is vastgelegd, en dient alleen ter informatie. De tekst van de statuten, en hetgeen door de Algemene Ledenvergadering besloten is, is te allen tijde leidend. 

Het lidmaatschap geldt vanaf de datum van aanmelding tot en met het einde van het seizoen (30 juni) en wordt jaarlijks per 1 juli stilzwijgend verlengd voor het gehele volgende seizoen. Naast het betalen van contributie maken voor (ouders van) korfballende leden enkele regelmatig terugkerende werkzaamheden deel uit van de verplichtingen die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bardiensten en zaalwachten. In het informatiebulletin voor nieuwe leden wordt hier uitgebreider op ingegaan. Vraag hier dus naar als je je aanmeldt.

Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de volgende regels:

  • Opzegging kan alleen schriftelijk aan het adres van de ledenadministratie of de secretaris.
  • Korfballende leden kunnen alleen per het einde van het seizoen opzeggen. De opzeggingsbrief moet dan uiterlijk 31 mei bij de ledenadministratie zijn.
  • Bij tussentijdse opzegging moet de contributie tot en met 30 juni worden voldaan (tenzij sprake is van bijv. verhuizing).
  • Voor niet-korfballers (jeu de boules- en 'overige' leden) geldt een opzegtermijn van drie maanden.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

Eerstvolgende wedstrijd KCC/CK Kozijnen 1 nog onbekend.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

fanshop banner 160x160

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Facebook

Instagram

Livestream

Partners

algemeen