Dit is een privacyverklaring van Korfbal Combinatie Capelle, gevestigd te Capelle aan den IJssel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24294815 (hierna: KCC).

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 KCC verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 1. zich aanmeldt als lid van de vereniging
 2. zich aanmeldt als lid van de Club van 50
 3. de officiële website http://www.kcconline.nl bezoekt
 4. zich via de website aanmeldt als lid t.b.v. het plaatsen van artikelen
 5. via de website het contactformulier gebruikt
 6. zich aanmeldt voor een evenement
 7. zich aanmeldt als vrijwilliger
 8. een artikel via de webshop bestelt
 9. een declaratieformulier indient

1.2 KCC verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

 1. naam
 2. adres
 3. e-mailadres
 4. telefoonnummer
 5. mobiele telefoonnummer
 6. leeftijd
 7. geslacht
 8. soort lidmaatschap
 9. gegevens ouder/verzorger (bij minderjarigen)
 10. medische gegevens indien noodzakelijk voor de sportuitoefening & jeugdkamp
 11. pasfoto
 12. functie/taak als vrijwilliger
 13. bankrekeningnummer (IBAN)
 14. gegevens over aankopen (via de webshop & clubpas)
 15. gegevens over voorkeuren
 16. gegevens over afspraken
 17. maten verstrekte sportkleding
 18. inloggegevens bij gebruik KCC website
 19. tak van sport

1.3 KCC kan deze gegevens gebruiken t.b.v.:

 1. ledenadministratie
 2. clubpasadministratie
 3. club van 50 administratie
 4. financiële administratie
 5. sporttenue administratie spelende leden
 6. indeling barrooster, zaalwacht en rijden bij uitwedstrijden
 7. bestellen en leveren aankoop via de webshop
 8. verzenden nieuwsbrief
 9. contact op te nemen c.q. te onderhouden (werving & behoud van leden)
 10. optimalisatie website
 11. jeugdkampadministratie
 12. organiseren van clubactiviteiten
 13. lidmaatschap sportbond KNKV
 14. analyse ledenontwikkeling
 15. opleidingen
 16. onderscheidingen
 17. vermelding op de website als vrijwilliger (functie/taak)
 18. vermelding op de website onder team informatie
 19. vermelding op de website m.b.t. uitslagen/prestaties/standen
 20. benadering na einde lidmaatschap, reünie of bijzondere gebeurtenis
 21. sportspecifieke prestaties (diploma)

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met KCC over uw privacy via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:

 1. meer informatie over de wijze waarop KCC persoonsgegevens verwerkt;
 2. vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 3. inzage in de persoonsgegevens die KCC wij met betrekking tot u verwerken;
 4. corrigeren van uw persoonsgegevens
 5. verwijderen van uw persoonsgegevens
 6. bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door KCC.

3. BEWAARTERMIJN

In onderstaande tabel kunt u terugvinden hoelang wij persoonsgegevens bewaren.

DoelGrondslagBewaartermijn
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden
Administratie Uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
Het verrichten en versturen van aankopen Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief Uitvoering van de overeenkomst Zolang als men aangemeld is.
Verbetering digitale dienstverlening (zie ook paragraaf Cookies) Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd. Zolang als men aangemeld is.
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap (bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis). Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

 

4. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

4.1 KCC zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

4.2 KCC past adequate technische en organisatorische maatregelen toe om uw gegevens te beveiligen.

5. DERDEN

5.1 KCC zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of KCC daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.2 KCC verstrekt uw gegevens aan de volgende derden:

 1. de korfbalbond KNKV t.b.v. het bondslidmaatschap & wedstrijdadministratie
 2. Sportlink, de verwerker van persoonsgegevens tussen KNKV en KCC
 3. de gemeente t.b.v. het verkrijgen van bepaalde subsidies
 4. Sportief Capelle als uitvoeringsorgaan sport binnen de gemeente t.b.v. vrijwilligerstaken en activiteiten
 5. leverancier en eventuele vervoerder van bestellingen via de webshop

6. COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

7. MINDERJARIGEN

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

8. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

9. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen via deze link: http://www.kcconline.nl/privacyverklaring.

 

Laatste update: 25 mei 2018

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt uit op zaterdag 25 mei 2024 tegen Fortuna 1 om 16:00 uur.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties