Terugkoppeling ALV
Woensdag 5 januari 2022 heeft de ALV van KCC/CK Kozijnen plaatsgevonden via een Zoom meeting. Ondanks het feit dat we helaas niet live bij elkaar konden zijn, zijn we blij om te zien dat er genoeg belangstelling was vanuit de vereniging is om online aan te sluiten. Voor onze leden die niet aan konden sluiten bij de ALV, hieronder een korte terugkoppeling vanuit het bestuur.

Exploitatie 2020/2021 en balans per 30 juni 2021
Vanwege corona en de gevolgen daarvan voor de sport hebben we op een aantal gebieden (zaalhuur en competitie gerelateerde kosten) minder kosten gemaakt. Daarnaast hebben we een aantal subsidies ontvangen waardoor er toch een mooi positief resultaat is over het afgelopen seizoen. Ook zijn er weer mooie acties geweest, waardoor de vereniging extra inkomsten heeft gegenereerd, zoals de Grote Clubactie, de kerstpakketten actie, de Plus sponsorpunten actie en de Rabo Clubsupport actie. Daarnaast is de vereniging heel blij dat de sponsoren als een huis achter de vereniging zijn blijven staan, juist ook in deze tijd.

Het financieel positieve resultaat heeft er mede voor gezorgd dat besloten is om een tegemoetkoming aan de leden aan te bieden voor het niet kunnen sporten op dit moment. In een eerder bericht op de site is hierover naar alle leden gecommuniceerd.

Wisselingen bestuursleden
Twee bestuursleden hebben zich niet opnieuw verkiesbaar gesteld voor het bestuur: Jotika Nirandjan en Cor van Os. Jotika verlaat na 2 hectische corona jaren het bestuur, waar zij als jonge hond ingesprongen is tussen de oude garde. Naast Jotika verlaat Cor na 6,5 jaar ook het bestuur van KCC/CK Kozijnen. De laatste jaren heeft Cor het voorzitterschap op zich genomen, waarbij hij het boegbeeld van KCC/CK Kozijnen was naar buiten toe. Afgelopen week hebben we kunnen lezen dat Cor nog steeds ambities heeft binnen de club, wat we erg leuk vinden om te lezen: Op naar de ‘soepkeet’!. We willen Jotika en Cor heel erg bedanken voor hun inzet en hopen beide zeker nog te zien binnen het verenigingsleven.

Gelukkig mogen we, na het aftreden van Jotika en Cor, ook nieuwe bestuursleden verwelkomen. Naast John, al jaren onze vertrouwde penningmeester, wordt het bestuur vanaf nu gecomplementeerd door Anton van der Heiden, Demi van Oosten, Els den Hollander en Ruth Sprey. Anton is verantwoordelijk voor korfbal technische zaken, Demi voor sponsoring, de club van 50 en financiën, John blijft de penningmeester, Ruth is verantwoordelijk voor communicatie, de bar en alle activiteiten en Els is secretaris. Zie ook de contactgegevens. Hiernaast is er nog behoefte aan één extra bestuurslid met een nader af te stemmen takenpakket. Komende periode stellen de nieuwe bestuursleden zich op de site verder aan jullie voor.

Vooruitblik
De komende maanden gaan we ons richten op een plan voor de komende 5 jaren. Ter inspiratie is tijdens de ALV een concept visie op KCC gedeeld voor 2027, deze is als volgt:

KCC is in 2027 een sterke, financieel gezonde korfbalvereniging, waarvan het eerste team een kandidaat is voor het landskampioenschap. De cultuur binnen de vereniging is bruisend en we zijn goed georganiseerd. Wij bieden alle leden een passende plek om te korfballen, waarbij topsport en breedtesport elkaar versterken. Naast korfbal bieden we spetterende activiteiten die het verenigingsleven maken tot wat het is. Denk hierbij aan feesten, het jeugdkamp en lidmaatschap van supportersvereniging de Negende Man.

KCC heeft een jeugdopleiding met optimale faciliteiten, zodat jeugdselectieleden de kans krijgen zich maximaal te ontwikkelen. KCC is een daadkrachtige organisatie met een deskundig en stabiel bestuur. Wij zijn een betrouwbare club voor de gemeente, sponsoren, het KNKV en andere clubs. Kortom, KCC is een topvereniging voor iedereen!

Deze visie betekent kortweg dat we er voor kiezen om over de volle breedte van de club in te zetten op kwalitatieve en/of kwantitatieve groei. We geloven namelijk niet in een vereniging die sterk is op 1 of 2 aandachtsgebieden en op andere vlakken niet. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: topsport kan niet zonder breedtesport, bruisende activiteiten kunnen niet zonder een goede organisatie en een groeiend ledental lukt niet zonder de juiste PR. We moeten het dus met z’n allen doen! We zijn ambitieus en realiseren ons dat alle genoemde aandachtsgebieden binnen de vereniging nodig zijn om deze ambitie waar te maken. De komende periode gaan we gebruiken om deze ambities per aandachtsgebied in kaart te brengen. Samen met de commissies willen we kijken wat onze doelen zijn c.q. worden en hoe een ieder hier een positieve bijdrage aan kan leveren.

Na de gesprekken die we de komende periode voeren met de commissie(leden), willen we tijdens de volgende ALV op zaterdag 2 juli graag meer vertellen over de uitwerkingen van onze doelstellingen voor de komende 5 jaar. De visie is in ontwikkeling en eventuele tijdens de ALV niet genoemde onderdelen van onze vereniging worden zeker ook meegenomen in de verdere uitwerking van deze visie. We vormen onze mooie vereniging met elkaar.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt uit op zaterdag 25 mei 2024 tegen Fortuna 1 om 16:00 uur.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties