Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van Korfbal Combinatie Capelle

Het Bestuur nodigt voor deze vergadering uit:

alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en alle begunstigers,
alle leden die op 1 december 2019 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

Datum: 3 januari 2020
Inloop en tekenen presentielijst: 19:30 uur
Aanvang: 19:45 uur
Locatie: Kantine KCC

Agenda

 1. Opening en terugblik op het seizoen 2018 – 2019
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 4 januari 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Benoeming nieuwe bestuursleden
 5. Exploitatie 2018/2019 en balans per 30 juni 2019
 6. Rapportage kascontrolecommissie
 7. Decharge bestuur
 8. Begroting 2019/2020
 9. Nieuwe clubpas
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Machtiging

Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen van een stem, indien hij/zij verhinderd is de vergadering bij te wonen. Deze machtiging dient schriftelijk te geschieden en ieder gemachtigd lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt thuis op zaterdag 4 februari 2023 tegen DVO/Transus 1 om 20:00 uur in sporthal Schenkel.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Facebook

Instagram

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties