Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van KCC/SO natural

Het Bestuur nodigt voor deze vergadering uit: alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en alle begunstigers. Alle leden die op 1 december 2016 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

Datum: 06 januari 2017
Inloop: 19:30 uur: inloop & tekenen presentielijst
Aanvang: 19:45 uur
Locatie: Kantine KCC/SO natural

AGENDA

 1. Opening en terugblik op het seizoen 2015 – 2016
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 02 januari 2016
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Exploitatie 2015/2016 en balans per 30 juni 2016
 5. Rapportage kascontrolecommissie
 6. Decharge penningmeester
 7. Begroting 2016/2017
 8. Stand van zaken Sporthal Schenkel
 9. Rondvraag
 10. Sluiting
 11. Nieuwjaarsreceptie

Machtiging
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen van een stem, indien hij/zij verhinderd is de vergadering bij te wonen. Deze machtiging dient schriftelijk te geschieden en ieder gemachtigd lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. De machtiging is hier te vinden.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt thuis op zaterdag 4 februari 2023 tegen DVO/Transus 1 om 20:00 uur in sporthal Schenkel.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Facebook

Instagram

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties