Wat een seizoen!

Een terugblik leert ons dat we een van de succesvolste seizoenen, mede dankzij onze hoofdsponsor Delta Logistiek, hebben beleefd uit de clubhistorie. Sport verbroedert en dat was te merken. Samen was ons sleutelwoord en of het nu was om de sporthal supporterproof te maken met extra tribunes en spandoeken, een extra dweil/schoonmaakrondje om 2 uur ‘s nachts, het inhalen en uitzwaaien van de selectie met of zonder fakkels, iedereen voelde zich meer dan ooit betrokken bij en verantwoordelijk voor onze club.

Een eerste uitdaging voor ons (John en Bert) was om een nieuw bestuur te formeren. Fijn om te merken dat veel KCCers ons geregeld hebben bevraagd of HET al gelukt was. Ondanks deze belangstelling heeft dit niet geleid tot spontane aanmeldingen. Ook gerichte gesprekken met, in onze ogen, geschikte bestuurskandidaten hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Wel voelen wij ons zeer ondersteund door de bijzonder grote inzet van commissievoorzitters die zelfsturend en initiatiefrijk hun rol hebben gepakt. Dankzij al onze vrijwilligers, in welke rol dan ook, zijn wij met elkaar in staat om wederom een mooi seizoen af te sluiten.  Ondanks dat wij hadden aangegeven nog één jaar als interim-bestuurder aan te blijven, zijn wij van mening dat het goed is voor onze club om door te gaan als bestuurslid. Wij zullen dit voorstel op de ALV in november 2014 als agendapunt inbrengen.


Een terugblik betekent ook het uitspreken van waardering voor al het vrijwilligerswerk dat is verzet. Daarbij lopen wij de kans individuele leden of ouders van leden te vergeten of het belangrijke werk achter de schermen niet te benoemen. Een opsomming is niet relevant, maar laten we afspreken dat wanneer u in september in de kantine komt, u met andere ogen binnenstapt. U zult zich verwonderen over wederom een voltallige barbezetting, een fris ogende kantine, schone kleedkamers en welriekende toiletten!

Het komende seizoen staat in het teken van sportieve prestaties zowel in het breedtekorfbal als bij de wedstrijdteams. We hopen dat ook het G-team net zo succesvol zal zijn als in het afgelopen seizoen.

Naast korfbal is er meer te halen bij KCC/Delta Logistiek. Bijna iedere avond is er wel wat te doen; kom gerust eens kijken op dinsdag, donderdag of zondag bij de Jeu de Boulers, die we dit jaar mogen feliciteren met hun 20- jarig jubileum; de darters en klaverjassers verwelkomen u van harte op de vrijdagavonden. Regelmatig wordt er op zaterdagavond een clubactiviteit voor alle leeftijdsgroepen door Huisstel en aKCCie georganiseerd. Ook in het afgelopen jaar zijn deze avonden goed bezocht.

Als vereniging pakken wij onze verantwoordelijkheid op zowel sportief als maatschappelijk gebied. In samenwerking met onze partner Sportief Capelle worden in de toekomst projecten verder uitgewerkt. Wij denken hierbij aan onze accommodatie en samenwerking met andere instanties.

Binnen onze vereniging zijn vele talenten actief. Ook de latente talenten worden aangeboord. Een enquête (bekijk hier de enquête) zoals in juni is uitgezet is een van de manieren om te verkennen waar nog kansen liggen om KCC/Delta Logistiek te versterken. Het is fijn om te merken dat de sponsorcommissie op een zeer doortastende manier wordt opgepakt. Een sponsornetwerkavond wordt aan het begin van het seizoen voor alle trouwe en nieuwe sponsoren georganiseerd.

Ook binnen de  scheidsrechterscommissie zijn positieve ontwikkelingen gaande. We kunnen trots stellen dat aan het aantal verplichtingen om wedstrijden te fluiten, te beoordelen of waar te nemen steeds meer wordt voldaan. Een stijgende lijn is zichtbaar!

Wij gaan het komend seizoen weer met vertrouwen tegemoet.

Voor nu een fijne vakantieperiode toegewenst.

Met sportieve groet,

John en Bert

Bestuur KCC/Delta Logistiek

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt uit op zaterdag 25 mei 2024 tegen Fortuna 1 om 16:00 uur.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties