Logo vierkant

Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van Korfbal Combinatie Capelle

Het Bestuur nodigt voor deze vergadering uit alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en daarnaast ook alle begunstigers.
Alle leden die op 1 december 2022 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

Datum: 11 januari 2023
Aanvang: 20:00 uur in de kantine

AGENDA

 1. Opening en terugblik op het seizoen 2021 – 2022.
 2. Notulen vorige Algemene Ledenvergadering 5 januari 2022.
 3. Ingekomen stukken en mededelingen.
 4. Commissies aan het woord.
 5. Financiën, waaronder:
  • Exploitatie 2021/2022 en balans per 30 juni 2022,
  • Rapportage kascontrolecommissie,
  • Decharge penningmeester,
  • Begroting 2022/2023.
 6. Vooruitblik.
 7. Rondvraag en sluiting.

Machtiging
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen van een stem, indien hij/zij verhinderd is de vergadering bij te wonen. Deze machtiging dient schriftelijk te geschieden en ieder gemachtigd lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt thuis op zaterdag 2 december 2023 tegen KZ/Keukensale.com 1 om 19:30 uur in sporthal Schenkel.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties