Aangezien bij de Algemene Ledenvergadering van 8 januari j.l. niet 2/3 van het aantal leden aanwezig was, was de stemming m.b.t. de voorgestelde statutenwijziging niet toereikend c.q. niet geldig.

Daarom schrijft het bestuur een tweede Algemene Ledenvergadering uit voor een tweede stemming m.b.t. de voorgestelde statutenwijziging.

Uitnodiging en agenda voor de
Algemene Ledenvergadering van Korfbal Combinatie Capelle

Het Bestuur nodigt voor deze vergadering uit:
alle leden en/of hun wettelijke vertegenwoordigers en alle begunstigers.
Alle leden die op 1 december 2020 de leeftijd van 15 jaar hebben bereikt hebben stemrecht.

Datum: 3 februari 2021
Locatie: Online via Microsoft Teams
Aanvang: 19:30 uur

AGENDA

  1. Opening
  2. Statutenwijziging m.b.t. zaterdag vereniging
  3. Rondvraag
  4. Sluiting

Machtiging
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid machtigen tot het uitbrengen van een stem, indien hij/zij verhinderd is de vergadering bij te wonen. Deze machtiging dient schriftelijk te geschieden en ieder gemachtigd lid kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

Deelname
Via onderstaand formulier kan men zich aanmelden voor de online ALV. Diegene die zich aanmeldt ontvangt een link om deel te nemen aan de online vergadering. T.b.v. live feedback (anoniem) op vragen en stemmingen zal gebruikt gemaakt worden van een extra online tool. Instructies hiervoor volgen na aanmelding.


[Form ALV2021feb not found!]

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/CK Kozijnen speelt thuis op zaterdag 16 december 2023 tegen DOS '46/VDK Groep 1 om 18:45 uur in sporthal Schenkel.

banner FSF (Aangepast)

KangoeroeKlup Logo

Korfbal Kids logo

Fanshop vierkant 160x160

Sponsorclub

Social media

 Facebook Instagram WhatsApp X

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties