Om het kamp veilig en geslaagd te laten verlopen zijn er kampregels nodig. Iedere deelnemer neemt hierin zelf verantwoordelijkheid en gedraagt zich volgens de regels.

 • Bij vertrek meld je je aan en bij terugkomst meld je je af bij een nog nader op te geven persoon en/of plaats.
 • Je doet mee aan alle groepsactiviteiten van het kamp.
 • Je luistert naar de aanwijzingen van de kampleiding en houd je aan de afgesproken tijden voor o.a. eten, spel etc.
 • Het is verboden te roken in alle gebouwen. Er is buiten een vaste plek om te roken. Peuken horen in de asbakken en niet op de grond.
 • Je mag het terrein niet verlaten zonder toestemming van de kampcommissie.
 • Dames en heren slapen gescheiden.
 • De slaapkamers worden ingedeeld door de kampcommissie.
 • Tijdens de avond en nacht houd je rekening met kinderen en anderen die wel willen slapen. Vertier in de recreatiezaal en niet in de slaapzalen.
 • Tijdens het kamp wordt er door iedereen corvee gedaan. Er zijn lijsten waarop je kunt zien wanneer je aan de beurt bent.
 • Natuurlijk ruim je de rotzooi die je maakt ook zelf op en gooit afval in de prullenbak.
 • Het is niet toegestaan om zelf alcoholische drank mee te nemen.
 • De kampcommissie is gemachtigd tassencontroles uit te voeren. Gevonden alcoholische dranken worden in beslag genomen.
 • Het in bezit hebben van (soft) drugs is ten strengste verboden. Mocht dit toch gevonden worden dan zullen betreffende deelnemers van het kamp verwijderd worden.
 • In het bos is het verboden om vuil achter te laten.
 • De bedden mogen niet zonder toestemming van de kampcommissie worden verplaatst.
 • Matrassen op de bedden laten liggen.
 • Nooddeuren mogen alleen gebruikt worden tijdens calamiteiten.
 • Foto’s en films van anderen gemaakt tijdens het kamp worden niet op social media geplaatst. Dit mag wel als de ander toestemming heeft gegeven aan jou.
 • Laat tijdens het eten, de spellen en het slapen je telefoon uit. Zo hindert het niemand.
 • Het is niet toegestaan dat deelnemers met eigen vervoer komen.
 • Deelnemers die eerder/later komen of eerder weggaan, dienen dit vooraf aan de kampcommissie door te geven.
 • Dagjesmensen liever niet en anders na vooraf verleende toestemming van de kampcommissie.
 • Bij moedwillig toegebrachte schade zullen de kosten op de ouders worden verhaald.
 • Bij niet beschreven gebeurtenissen beslist de kampcommissie. Kampleden dienen zich aan de regels van het kamp te houden. Bij opgave geef je aan hiermee akkoord te gaan. Zo niet, dan vallen de gevolgen buiten de verantwoordelijkheid van de kampcommissie en komt deze verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers te liggen. Bij ernstig wangedrag beslist de kampcommissie dat de ouders/verzorgers de deelnemer moeten komen ophalen.
 • Verder houden wij ons ook aan alle spelregels van het desbetreffende kamphuis (verbod op o.a. confetti en/of shooters).

Logo Korfbal League klein

Korfbalcompetitie

KCC/SO natural 1 speelt uit op zaterdag 26 januari 2019 tegen DVO/Accountor 1 om 20:00 uur in sporthal DVO-hal.

KangoeroeKlup Logo

KCCWebshopvierkant

Zoeken

Social media

Follow KCCkorfbal on Twitter

Livestream

Partners

algemeen

Advertenties